Skip to content Skip to footer
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Poniżej przedstawiony jest check-box dot. zgody na wykorzystanie wizerunku oraz znajdujących się pod nim klauzul informacyjnych.

☐ Zapoznałem/am się i akceptuję zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone w Polityce Prywatności.

☐ Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku (samodzielnie oraz w zestawieniu z wizerunkami innych osób, w tym w połączeniu z innymi danymi mnie identyfikującymi jak imię i nazwisko) przez Aleksandrę Szkutnik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Power Poland Aleksandra Szkutnik, adres główny wykonania działalności: Orkana 22A , NIP: 8172167291, REGON: 389691882, kontakt: e-mail:kontakt@powerpoland.com, telefon: +48 724 988 808 w celach:

  1. publikacji w Serwisie https://powerpoland.com/
  2. wykorzystania w materiałach promocyjnych, reklamowych, marketingowych i informacyjnych,
  3. publikacji na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn oraz […],
  4. wykorzystania w materiałach audiowizualnych przygotowanych na potrzeby działalności lub w związku z działalnością marketingową.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. O ile nie jest to wymagane przepisami prawa, Aleksandra Szkutnik nie jest zobowiązana do usunięcia żadnych wizerunków ze swoich materiałów marketingowych, publikacji, stron internetowych lub mediów społecznościowych, itp., które zostały upublicznione lub w inny sposób rozpowszechnione przed odwołaniem.

Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jestem świadomy/a tego, że jeżeli zajdzie potrzeba, mój wizerunek może być poddany retuszowi lub może zostać poddany cyfrowemu przetwarzaniu obrazów w celu poprawy jakości technicznej zdjęcia lub dostosowania go do technicznych wymagań publikacji.

Jestem świadomy/a, że Aleksandra Szkutnik może korzystać z mojego wizerunku utrwalonego indywidualnie lub wraz z wizerunkami innych osób (np. w fotografii grupowych). Przyjmuję również do wiadomości, że mojemu wizerunkowi mogą towarzyszyć znaki towarowe lub produkty Aleksandry Szkutnik.

Niniejsza zgoda dotyczy fotografii lub nagrań video przekazanych za moją zgodą przez wykonawcę usługi na podstawie zakupionego u Aleksandry Szkutnik vouchera, lub fotografii lub nagrań video przekazanych osobiście.

*

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, jest Aleksandra Szkutnik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Power Poland Aleksandra Szkutnik, adres główny wykonania działalności: Orkana 22A , NIP: 8172167291, REGON: 389691882, kontakt: e-mail:kontakt@powerpoland.com, telefon: +48 724 988 808.

Informujemy, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci wizerunku w celach opisanych w formularzu jest dobrowolna, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności oraz Cookies, której treść udostępniamy tutaj. Dane osobowe, których dotyczy powyższa zgoda, będą przez nas przetwarzane w zgodzie z przepisami prawa, w tym RODO, oraz wskazanymi w formularzu celami. Ponadto, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce Prywatności, w tym dotyczącymi okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: kontakt@powerpoland.com.